คนธรรมดา เพลงโดย แอน ธิติมา แฟนๆที่ชื่นชอบ แอน ธิติมา เตรียมฟังเพลง คนธรรมดา ที่อยู่ในอัลบั้ม GREENWAVE COVER NIGHT PLUS A TALES OF LOVE เร็วๆ นี้แน่นอน ฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง คนธรรมดา ขับร้องโดย แอน ธิติมา ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง คนธรรมดา แอน ธิติมา คน หรือ มนุษย์ สามารถนิยามได้ทั้งในทางชีววิทยา ทางสังคม และทางเจตภาพ ในทางชีววิทยานั้น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งจัดเป็นไพรเมตยืนสองขาชนิดหนึ่งในวงศ์ใหญ่ร่วมกับลิงไม่มีหางหรือวานรอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ลิงชิมแปนซี ลิงกอริลลา ลิงอุรังอุตัง และชะนี มนุษย์มีลำตัวตั้งตรงซึ่งทำให้รยางค์คู่บนว่างลงและใช้จัดการวัตถุสิ่งของต่างๆ ได้ มนุษย์ยังมีสมองซึ่งพัฒนาอย่างมากและมีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม การพูด การใช้ภาษา และการใคร่ครวญ ในด้านพฤติกรรม ความเป็นมนุษย์นิยามด้วยการใช้ภาษา การจัดโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนในรูปของกลุ่ม ชาติ รัฐ และสถาบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ความแตกต่างทางพฤติกรรมเหล่านี้ของมนุษย์ก่อให้เกิดวัฒนธรรมนับหมื่นนับพันวัฒนธรรม ซึ่งยึดถือความเชื่อ ตำนาน พิธีกรรม คุณค่า และปทัสฐานทางสังคมต่างๆ กันไป คนธรรมดา แอน ธิติมา หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง คนธรรมดา สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง คนธรรมดา แอน ธิติมา ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements